Data publikacji:
27.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Naprawa zabezpieczenia nasypu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica-Zdrój”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-14/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 21/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 20 września 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Naprawa zabezpieczenia nasypu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica-Zdrój”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica - Zdrój
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

A. Pomietło