Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
10.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń finansowych Wykonawcy- Trakcja PRKiL Dywizja Drogowo-Mostowa Region Południowy w związku z realizacją umowy nr 170/2016/ZDW z dnia 15.09.2016r. na wykonanie zadania pn. „Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-67/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 155/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 30.09.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń finansowych Wykonawcy- Trakcja PRKiL Dywizja Drogowo-Mostowa Region Południowy w związku z realizacją umowy nr 170/2016/ZDW z dnia 15.09.2016r. na wykonanie zadania pn. „Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Nieruchomości Doradztwo Inwestycyjne Aleksandrowicz ul. Gródek Wójtowski 7, 32-700 Bochnia

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.