Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
24.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz z kopiowaniem i skanowaniem dokumentów czarno - białych i zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-71/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 162/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 16.10.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz z kopiowaniem i skanowaniem dokumentów czarno - białych i zapisem w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych ELO"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Wykonawca będący osobą fizyczną nie wyraził zgody na podanie swoich danych do publicznej wiadomości

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.