Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
07.11.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa dedykowanego doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu DW 964 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w odc. 410 km 2+755 – 2+793 w m. Zabierzów Bocheński
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-74/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 167/2019/ZDW
Data zawarcia umowy : 23.10.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Budowa dedykowanego doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu DW 964 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w odc. 410 km 2+755 – 2+793 w m. Zabierzów Bocheński"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ELDREAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.