Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
27.12.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-100/19
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 16.12.2019 r.
Numer umowy: 205/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Piotr Wójcik EL-KRAK P.P.U-H. 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 14
Przedmiot umowy: Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych