Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
10.01.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej sprawności przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w zasobach nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich. W oparciu o art. – Ustawy „Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-96/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 17.12.2019r.
Numer umowy: 213/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: .: Andrzej Nowak Usługi Kominiarskie, 30-408 Kraków ; ul. Odrzańska 10
Przedmiot umowy: „Usługi czyszczenia kominów wraz ze sprawdzeniem technicznej sprawności przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w zasobach nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich. W oparciu o art. – Ustawy „Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych