Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
15.01.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku, usług recepcyjnych oraz usług z zakresu drobnych napraw nieruchomości w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN4-271-1-114/19
Wadium:
Nie dotyczy.
Umowa:
Data zawarcia umowy: 31.12.2019r.
Numer umowy: 228/2019/ZDW

Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Firma Usługowa Wiesław Gromniak ul. Chryzantemowa 8A, 33-103 Tarnów

Przedmiot umowy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku, usług recepcyjnych oraz usług z zakresu drobnych napraw nieruchomości w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych