Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.04.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
„Wynajem i serwis przenośnych toalet przy trasach rowerowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-4/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
30.04.2020 r. godz. 10:00
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy : 5/2020/RDWT
Data zawarcia umowy : 07.05.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie.

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul.Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów
WYKONAWCA :Toi Toi Polska sp. z o.o. przedstawicielstwo w Rzeszowie, Trzebownisko 23,36-001 Trzebownisko

Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków