Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.06.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2020
Wadium:
-
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
do 29.06.2020 r. do godz. 12.00
Rozstrzygnięcie postępowania: