Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
27.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kopiarka)”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-11/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
NUMER UMOWY: 35/2020/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 10 lipca 2020 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kopiarka)”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: E-SILVER HAT, Niedźwiedź, Wzorek Spółka Jawna ul. Franciszkańska 3, 33-300 Nowy Sącz

Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.