Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
29.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Aktualizacja oprogramowania Adobe Creative Cloud i Creative Cloud Photography
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-50/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 125/2020/ZDW
Data zawarcia umowy: 24.07.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Aktualizacja oprogramowania Adobe Creative Cloud i Creative Cloud Photography

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Consoft sp. z o.o. Na Mostkach 31A, 31-267 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych