Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
30.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w miejscowości Jawornik na drodze wojewódzkiej 955 odc. 020 km 4+471
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-51/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 130/2020/ZDW
Data zawarcia umowy: 28.07.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w miejscowości Jawornik na drodze wojewódzkiej 955 odc. 020 km 4+471

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Mariusz Podoba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELDERAM Mariusz Podoba ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych