Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
31.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na III części.
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-46/20
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
DANE UMOWY:
Część II:
umowa nr 122/2020/ZDW
data zawarcia: 23.07.2020 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j. ul. Dekoracyjna 3,
65-155 Zielona Góra
przedmiot umowy:
Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na III części: Część II
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część IV:
umowa nr 123/2020/ZDW
data zawarcia: 23.07.2020 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j. ul. Dekoracyjna 3,
65-155 Zielona Góra
przedmiot umowy:
Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na III części: Część IV
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część VII:
umowa nr 124/2020/ZDW
data zawarcia: 23.07.2020 r.
strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA:
Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j. ul. Dekoracyjna 3,
65-155 Zielona Góra
przedmiot umowy:
Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi za pomocą istniejących wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego – z podziałem na III części: Część VII
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych