Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 9
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-25/18 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
2 RDWM-271-2-24/18 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
3 RDWM-271-2-23/18 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
4 RDWM-271-2-22/18 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
5 RDWM-271-2-21/18 Wykonanie regałów magazynowych do przechowywania znaków i tablic... usługi
6 RDWM-271-2-20/18 Odbudowa odprowadzenia wód opadowych do jaru przy DW 965 w m... roboty budowlane
7 RDWM-271-2-19/18 Remont przepustu w ciągu DW 967 w m. Fałkowice. roboty budowlane
8 RDWM-271-2-17/18 Roboty naprawcze belki podporowej, ciosu podłożyskowego oraz... roboty budowlane
9 RDWM-271-2-16/18 Czyszczenie przepustów wraz ze studniami osadczymi w ciągu DW 968... usługi
Strona 1 z 1