Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 5
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-2-19/19 Tymczasowe zabezpieczenie i oczyszczenie przepustu w ciągu DW 956 w... roboty budowlane
2 RDWM-271-2-18/19 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
3 RDWM-271-2-17/19 Zakup wraz z dostawą elementów odstraszających zwierzynę tzw... dostawy
4 RDWM-271-2-16/19 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno. dostawy
5 RDWM-271-2-15/19 Dostawa rur stalowych ocynkowanych. dostawy
Strona 1 z 1