Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 9
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-36/18 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
2 RDWT-271-2-34/18 Usługa utrzymania czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg... usługi
3 RDWT-271-2-33/18 "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg... usługi
4 RDWT-271-2-31/18 Dostawa rur stalowych ocynkowanych ze szwem dla Rejonu Dróg... dostawy
5 RDWT-271-2-30/18 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
6 RDWT-271-2-29/18 „Wykonanie przeglądu dwóch stacji pompowni wód deszczowych EPS P40 i... usługi
7 RDWT-271-2-24/18 Naprawa chodnika i skarp rowu w m. Gromnik w ciągu DW 977 roboty budowlane
8 RDWT-271-2-19/18 „Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy na obiektach mostowych w ciągu... roboty budowlane
9 RDWT-271-2-17/18 „Roboty porządkowe przy obiektach inżynierskich – z podziałem na 2... usługi
Strona 1 z 1