Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 10
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-2-28/18 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
2 RDWK-271-2-24/18 Dostawa barier drogowych stalowych U-14a SP-09/4 dla RDW w Krakowie z/s w... dostawy
3 RDWK-271-2-19/18 Swiadczenie usługi dostępu do Internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
4 RDWK-271-2-15/18 Wytworzenie i dostawa mebli do biura RDW Kraków z/s w Zabierzowie. dostawy
5 RDWK-271=-2-12/2018 Dostawa rur stalowych dla RDW w Krakowie z/s w Zabierzowie w dostawy
6 RDWK-2712-11/2018 Swiadczenie usługi dostępu do internetu dla RDW w Krakowie z/s w... usługi
7 RDWK-271-2-13/18 Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno dla... dostawy
8 RDWK-271-2-10/18 Remont uszkodzonego przepustu w m. Płaza w ciągu DW 781 odc.070 km... roboty budowlane
9 RDWK-271-2-5/18 „Roboty zabezpieczające most na kanale żeglugowym Smolice w... roboty budowlane
10 RDWK-271-2-4/18 Zimowe utrzymanie obwodnicy Oświęcimia na odcinku od ronda -... usługi
Strona 1 z 1