Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
17.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„ Bieżąca konserwacja umocnień skarp i wylotu przepustu w miejscowości Jankowice w ciągu DW 781 odc.140 km 2+030.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-24/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
25.10.2019.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr 22/2019?RDWK z dn: 31.10.2019
Strony umowy : ZADW-Reejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A
Wykonawca ; Diana Bogucka LOG-BUD 33-380 Krynica Zdrój ul.Pulaskiego 63/11,
Przedmiot umowy ; „ Bieżąca konserwacja umocnień skarp i wylotu przepustu w miejscowości Jankowice w ciągu DW 781 odc.140 km 2+030.
Org.umowy znajduje się w siedzibie Zamawiającego adres j/w.