Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 9
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-73/19 Remont DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 020 km 0+480 - 0+600 roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-1-65/19 „Remont wiatrołapu wejścia do budynku Obwodu drogowego w... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-68/19 Aktualizacja oprogramowania Drone Survey Pro Mod dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-69/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
5 ZDW-DN-4-271-1-67/19 Opracowanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej roszczeń... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-63/19 Wykonanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej wpływu projektowanej... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-66/19 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW Nr... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-58/19 Dostawa lekkiej konstrukcji stalowej (garaż + 4 stanowiska... dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-60/19 Zakup sprzętu komputerowego dostawy
Strona 1 z 1