Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 8
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-48/20 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-46/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-51/20 Wymiana aktywnego znaku D-6 wraz z czujnikiem obecności pieszego w... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-50/20 Aktualizacja oprogramowania Adobe Creative Cloud i Creative Cloud... usługi
5 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2020 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
6 ZDW-DU-3-271-ZMW/9/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
7 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
8 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
Strona 1 z 1