Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 25
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-109/18 Aktualizacja serwerowych licencji dostępnych "Server Cal 2019" w... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-99/18 Małopolskie ronda inspiracji - wykonanie, dostawa i montaż... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-1-100/18 Aktualizacja systemu ELO Professional. usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-96/18 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-101/18 Roczna aktualizacja oprogramowania antywirusowego Symantec dla 291... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-1-102/18 Aktualizacja oprogramowania OMCS VGM. dostawy
7 ZDW-DN-4-271-1-97/18 Usunięcie kolizji kablowej linii oświetleniowej w ciągu drogi... roboty budowlane
8 RDWT-271-2-35/18 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.” dostawy
9 ZDW-DN-4-271-1-92/18 Opracowanie kompletnych wniosków dotyczących zgłoszenia budowy... usługi
10 ZDW-DN-4-271-1-98/18 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dostawy
11 ZDW-DN4-271-1-94/18 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dostawy
12 ZDW-DN4-271-1-93/18 Wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) w rozumieniu... usługi
13 ZDW-DN4-271-1-75/18 Rozbudowa systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w zakresie... usługi
14 ZDW-DN-4-271-1-74/18 Wydruk dokumentacji (DW nr 776 ) przekazanych na płycie DVD przy... usługi
15 ZDW-DN-4-271-1-72/18 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
Strona 1 z 2