Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 11
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-39/19 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej dla... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-38/19 Aktualizacja oprogramowania Pix4D Mapper usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-31/19 Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej (w tym analizy... usługi
4 ZDW-DN-4-271-1-34/19 Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych... usługi
5 ZDW-DN-4-271-1-35/19 Wykonanie, dostawa i montaż siatek zabezpieczających na moście... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-1-26/19 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 7 działek położonych w... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-33/19 Modernizacja przejść dla pieszych - DW 969 w Krościenku nad Dunajcem roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-1-29/19 Budowa nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-1-27/19 „Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych... usługi
10 ZDW-DU-3-271-ZMW/2/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-12/19 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na... usługi
Strona 1 z 1