Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 17
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-56/19 Wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża... usługi
2 ZDW-DN-4-271-1-48/19 Wykonanie aktualizacji oprogramowania VGM WEB SERVER ENTERPRISE 100... usługi
3 ZDW-DN-4-271-1-51/19 Zakup 2 500 litów oleju opałowego; kod CN: 2710 19 47, wraz z usługą... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-1-54/19 Ekspertyza przepustu w ciągu DW 776 odc. kilometraż odc. 101 km 0+872 usługi
5 31/203/0023/19 Najem miejsca pod automaty biletowe usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-55/19 Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-40/19 Obsługa systemu liczenia rowerzystów wykonanego w ramach umów nr... usługi
8 ZDW-DN-4-271-1-53/19 Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul... usługi
9 ZDW-DN-4-271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
10 ZDW-DN-4-271-1-41/19 Przeniesienie automatu MKA z ul. Kolejowej w Krzeszowicach na peron... usługi
11 ZDW-DN-4-271-1-52/19 Wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu technicznego mostu na rzece... usługi
12 ZDW-DN-4-271-1-50/19 Aktualizacja oprogramowania Adobe CC dostawy
13 ZDW-DN-4-271-1-49/19 Zakup sprzętu elektromechanicznego i oprogramowania komputerowego dostawy
14 ZDW-DN-4-271-1-47/19 Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji dźwigu osobowego w... usługi
15 ZDW-DN-4271-1-25/19 Dostawa energii gazowej na potrzeby ZDW dostawy
Strona 1 z 2