Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 14
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DU-3-271-ZMW/25/2020 „Świadczenie usług nadzoru przy użyciu alarmu we wskazanych... usługi
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/20/2020 „Remont nawierzchni asfaltowych na parkingu ZDW w Krakowie przy ul... roboty budowlane
3 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2020 "Zakup, dostawa i montaż wiaty rowerowej" dostawy
4 ZDW-DU-3-271-ZMW/16/2020 „Prace remontowe na ternie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-61/20 Analiza poprawności rozwiązań projektowych koncepcji, projektów... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-60/20 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
7 ZDW-DN-4-271-1-62/20 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, oraz aktualizacja... dostawy
8 ZDW-DU-3-271-ZMW/14/2020 „Prace remontowe na ternie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
9 ZDW-DU-3-271-ZMW/13/2020 „Adaptacja części obiektu budowlanego nr 4 przy ul. Głowackiego 56 w... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-1-59/20 Wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego... usługi
11 ZDW-DU-3-271-ZMW/10/2020 Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Ostrogskich 5 w... roboty budowlane
12 ZDW-DU-3-271-ZMW/9/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
13 ZDW-DU-3-271-ZMW/8/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
14 ZDW-DU-3-271-ZMW/4/2020 „Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” roboty budowlane
Strona 1 z 1