Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 8
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-1-69/19 Zakup sprzętu elektronicznego dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1-68/19 Aktualizacja oprogramowania Drone Survey Pro Mod dostawy
3 ZDW-DN-4-271-1-65/19 „Remont wiatrołapu wejścia do budynku Obwodu drogowego w... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1-73/19 Remont DW 968 w m. Kasinka Mała odc. 020 km 0+480 - 0+600 roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-1-71/19 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
6 ZDW-DN-4-271-1-76/19 Wykonanie tymczasowego dojazdu do przeprawy promowej w Borusowej roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-1-75/19 Naprawa stacji monitorującej ID 0115 w Trzebinii roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-1-74/19 Budowa dedykowanego doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu... roboty budowlane
Strona 1 z 1