Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
14.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Aktualizacja oprogramowania Drone Survey Pro Mod
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-68/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 160/2019/ZDW
Data zawarcia umów : 07.10.2019r.

PRZEDMIOT UMOWY: Aktualizacja oprogramowania Drone Survey Pro Mod

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Consoft Sp. z o.o. ul. Na Mostkach 32 A, 31-267 Kraków

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.