Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
18.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Remont wiatrołapu wejścia do budynku Obwodu drogowego w Ciężkowicach przy ul. Równej 10”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-1-65/19
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 27.09.2019r.
Numer umowy: 150/2019/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: F.H.U. Jan Marek Stanuch, ul. Rynek 16, 33-190 Ciężkowice

Przedmiot umowy : „Remont wiatrołapu wejścia do budynku Obwodu drogowego w Ciężkowicach przy ul. Równej 10”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych