Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Uszkodzony most na potoku Regulanka w m. Alwernia - droga wojewódzka 780 nieprzejezdna


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

Znaleziono wyników: 44
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-50/17 Przełożenie DW 791 na wysokości Klucze –Jaroszowiec – opracowanie STEŚ usługi
2 ZDW-DN-4-271-52/17 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
3 RDWM-271-1-1/17 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
4 RDWNS-271-1-1/17 „Odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Raba Wyżna wraz z... roboty budowlane
5 RDWJ-271-1-2/17 Remont nawierzchni w ciągu DW 768 w m. Koszyce roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-45/17 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: etap II:... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-56/17 Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-46/17 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica... usługi
9 ZDW-DN-4-271-47/17 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Rozbudowa DW 973 Borusowa –... usługi
10 ZDW-DN-4-271-39/17 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-49/17 Remont obiektów inżynierskich w ciągu DW 965 i 966 z podziałem na... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-42/17 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-44/17 Nadzór inwestorski branży teletechnicznej dla inwestycji pn:... usługi
14 ZDW-DN-4-271-43/17 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: Obwodnica Wolbromia od ul... usługi
15 ZDW-DN-4-271-36/17 OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 –... roboty budowlane
Strona 1 z 3