Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 78
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-1-12/18 „Montaż ekranów akustycznych w ciągu DW nr 975 w m. Dębina Zakrzowska” roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-76/18 Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 040 km 0+506 na potoku bez... usługi
3 RDWT-271-1-11/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
4 RDWM-271-1-7/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 946 w m... roboty budowlane
5 RDWM-271-1-6/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 953 odc... roboty budowlane
6 RDWNS-271-1-7/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-81/18 Remont pomieszczeń biurowych i socjalnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-79/18 Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 070 km 3+459 na potoku bez... usługi
9 ZDW-DN-4-271-78/18 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
10 RDWK-271-1-19/ 2018 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
11 ZDW-DN-4-271-80/18 Remont miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową na terenie przy... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-77/18 Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania... usługi
13 RDWJ-271-1-13/18 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
14 RDWJ-271-1-12/18 Sprawdzenie nośności obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu DW... usługi
15 ZDW-DN-4-271-75/18 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
Strona 1 z 6