Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 49
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-15/18 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej... usługi
2 RDWJ-271-1-9/18 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
3 RDWNS-271-1-3/18 „Remont nawierzchni DW 981 w m. Krynica Zdrój” roboty budowlane
4 RDWK-271-1-14/2018 „Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
5 RDWJ-271-1-8/18 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
6 RDWT-271-1-5/18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika:... roboty budowlane
7 RDWM-271-1-4/18 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
8 RDWJ-271-1-7/18 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
9 RDWT-271-1-6/18 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-54/18 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Obwodnica... usługi
11 RDWK-271-1-13/2018 „Realizacja projektów ”BO Małopolska” edycja II – Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
12 RDWJ-271-1-6/18 Modernizacja DW 791 w miejscowości Rodaki roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-51/18 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-50/18 Remont miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową oraz ogrodzeniem... roboty budowlane
15 RDWK-271-1-11/18 JEDNOKROTNE KOSZENIE TRAW I SAMOSIEWÓW W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH... usługi
Strona 1 z 4