Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zapraszamy Samorządy Gminne do składania wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych na 2020 rok

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-2/20 Dostawa samochodów – z podziałem na części dostawy
2 ZDW-DN-4-271-1/20 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa... usługi
3 ZDW-DN-4-271-89/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Zabezpieczenie osuwiska w... usługi
4 ZDW-DN-4-271-86/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
5 ZDW-DN-4-271-82/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II... usługi
Strona 1 z 1