Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 17
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-23/18 Budowa chodnika przy DW 953 w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria... usługi
2 ZDW-DN-4-271-22/18 Modernizacja odcinków DW 958 – Podhalańska Droga roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-20/18 Przebudowa mostu w m. Dębno na rzece Dunajec w ciągu DW 969 odc. 070... usługi
4 ZDW-DN-4-271-21/18 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 971: etap III:... roboty budowlane
5 RDWK-271-1-1/18 Bieżące utrzymanie trasy rowerowej na terenie RDW Kraków, z/s w... usługi
6 ZDW-DN-4-271-16/18 Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-15/18 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
8 ZDW-DN-4-271-18/18 Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach Programu INTERREG V-A... usługi
9 ZDW-DN-4-271-13/18 Przebudowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym Smolice w m... usługi
10 ZDW-DN-4-271-12/18 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
11 RDWNS-271-1-1/18 „Zimowe utrzymanie DW 957, 962” usługi
12 RDWM-271-1-2/18 Zimowe utrzymanie DW 965, 966. usługi
13 RDWJ-271-1-1/18 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
14 RDWM-271-1-1/18 Zimowe utrzymanie DW 967. usługi
15 ZDW-DN-4-271-10/18 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
Strona 1 z 2