Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

Znaleziono wyników: 19
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-30/17 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz... usługi
2 ZDW-DN-4-271-31/17 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: etap II:... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-29/17 Budowa budynku administracyjno - socjalnego, wolnostojącego z... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-27/17 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie z... dostawy
5 ZDW-DN-4-271-28/17 Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad... usługi
6 ZDW-DN-4-271-17/17 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-24/17 Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A-4 „Bochnia” z... usługi
8 ZDW-DN-4-271-23/17 Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. ”Zabezpieczenie... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-22/17 Przebudowa mostu w m. Kuków na potoku Kocońka w ciągu DW 946 odc... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-16/17 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Modernizacja DW 977 na... usługi
11 ZDW-DN-4-271-13/17 Przebudowa mostów w ciągu DW 781 - opracowanie projektów... usługi
12 ZDW-DN-4-271-15/17 Budowa budynku administracyjno - socjalnego, wolnostojącego z... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-10/17 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
14 ZDW-DN-4-271-9/17 Przebudowa przepustu pod DW 977 odc. 200 km 0+976 w m. Łużna roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-1/17 Przebudowa mostów wraz z dojazdami w m. Krynica Zdrój: na potoku... usługi
Strona 1 z 2