Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

DW 965 w m. Laskowa nieprzejezdna w dniach 14 - 22 grudnia 2017 w związku z rozpoczęciem prac związanych ze stabilizacją osuwiska

Znaleziono wyników: 73
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-96/17 Remont urządzeń Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-95/17 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-94/17 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Obwodnica Gdowa – Etap II” usługi
4 ZDW-DN-4-271-93/17 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 953 z podziałem na... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-90/17 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-92/17 Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada –... usługi
7 ZDW-DN-4-271-91/17 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 984 Lisia Góra –... usługi
8 RDWK-271-1-11/17 Remont nawierzchni drogi woj.780 w m.Alwernia roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-83/17 Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada –... usługi
10 ZDW-DN-4-271-88/17 Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów mostowych na drodze... usługi
11 ZDW-DN-4-271-84/17 Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K (ul. Osiecka) –... usługi
12 ZDW-DN-4-271-87/17 Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich województwa... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-85/17 „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową... usługi
14 RDWM-271-1-3/17 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 953 z podziałem... roboty budowlane
15 RDWK-271-1-10/17 Konserwacja odwodnienia dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
Strona 1 z 5