Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

Znaleziono wyników: 3
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-2/17 Budowa zatoki autobusowej prawostronnej w m. Zabierzów w ciągu DW nr... usługi
2 ZDW-DN-4-271-7/17 Budowa obwodnicy Koszyc w ramach nowego przebiegu DW 768 – Etap I –... usługi
3 ZDW-DN-4-271-96/16 „Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny... roboty budowlane
Strona 1 z 1