Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 73
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-1-10/18 „Remont nawierzchni DW 969 w m. Kłodne stanowiący fragment... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271- 94/18 Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad... usługi
3 ZDW-DN-4-271-92/18 Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Województwa... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-93/18 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
5 RDWNS-271-1-9/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
6 RDWM-271-1-14/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich - DW 946 w m... roboty budowlane
7 RDWM-271-1-13/18 Wymiana barieroporęczy stalowych na barieroporecze mostowe typ... roboty budowlane
8 RDWK-271-1-20/18 1. Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania... usługi
9 RDWNS-271-1-8/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-91/18 Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
11 RDWM-271-1-12/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 946 w m... roboty budowlane
12 RDWM-271-1-11/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 953 odc... roboty budowlane
13 RDWJ-271-1-14/18 Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne balustrad ochronnych w ciągu... roboty budowlane
14 RDWT-271-1-13/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977 w m... roboty budowlane
15 RDWM-271-1-10/18 Remont nawierzchni DW 965 w m. Limanowa ul. W. Witosa. roboty budowlane
Strona 1 z 5