Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 22
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWM-271-1-8/19 Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków. roboty budowlane
2 RDWM-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinek drogi krajowej nr 7 w... usługi
3 RDWNS-271-1-8/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu w ciągu DW 969... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-79/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Połączenie drogowe węzła... usługi
5 ZDW-DN-4-271-80/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II... usługi
6 RDWM-271-1-6/19 Remont przepustów w ciągu DW 946 w m. Kuków. roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-76/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
8 ZDW-DN-4-271-78/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
9 RDWT-271-1-9/19 Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko... usługi
10 ZDW-DN-4-271-75/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
11 RDWNS-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 –... usługi
12 ZDW-DN-4-271-74/19 Wymiana czujników w stacjach meteo – z podziałem na części: Część 1... roboty budowlane
13 RDWJ-271-1-11/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-71/19 Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Zarządu... usługi
15 RDWJ-271-1-10/19 Roboty naprawcze na obiektach mostowych będących w zarządzaniu... roboty budowlane
Strona 1 z 2