Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

Znaleziono wyników: 51
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-61/17 „Opracowanie audytu BRD oraz wielowariantowej koncepcji poprawy... usługi
2 RDWJ-271-1-4/17 Remont przepustu w m. Sułoszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-67/17 Wielowariantowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe... usługi
4 RDWJ-271-1-3/17 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
5 ZDW-DN-4-271-64/17 Modernizacja przejść dla pieszych poprzez oznakowanie aktywną... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-62/17 Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowań drogi... usługi
7 RDWK-271-1-6/17 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-57/17 „Budowa zatoki autobusowej wraz z odcinkiem chodnika w ciągu DW 774” roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-50/17 Przełożenie DW 791 na wysokości Klucze –Jaroszowiec – opracowanie STEŚ usługi
10 ZDW-DN-4-271-52/17 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
11 RDWM-271-1-1/17 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni porowatej dwuwarstwowej... usługi
12 RDWNS-271-1-1/17 „Odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Raba Wyżna wraz z... roboty budowlane
13 RDWJ-271-1-2/17 Remont nawierzchni w ciągu DW 768 w m. Koszyce roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-45/17 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 971: etap II:... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-56/17 Usunięcie uszkodzeń i doraźne zabezpieczenie podpór mostu, kładki... roboty budowlane
Strona 1 z 4