Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 45
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-49/18 Rozbudowa DW 964 Wola Batorska – Świniary roboty budowlane
2 RDWT-271-1-4/18 Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
3 RDWJ-271-1-4/18 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice Etap II... usługi
4 RDWK-271-1-10/18 Remont nawierzchni DW.780 w m.Wygiełzów. roboty budowlane
5 RDWT-271-1-2/18 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu... roboty budowlane
6 RDWK-271-1-8/18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-47/18 Budowa chodnika przy DW 953 w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria... usługi
8 ZDW-DN-4-271-41/18 Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa –... roboty budowlane
9 Rdwk-271-1-7/18 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa chodnika w... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-45/18 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 971: etap III:... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-44/18 Przebudowa mostu w ciągu DW 977 odc. 240 km 0+220 w m. Siary na... usługi
12 ZDW-DN-4-271-46/18 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
13 RDWK-271-1-3/18 1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego... roboty budowlane
14 RDWJ-271-1-3/18 Bieżąca konserwacja nawierzchni DW 775 w m. Szpitary roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-34/18 Rozliczanie wydatków poniesionych w ramach projektu Małopolska Karta... usługi
Strona 1 z 3