Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 12
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-24/21 Termomodernizacja budynku siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-20/21 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-22/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-14/21 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-3/21 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-11/21 Modernizacja odcinków DW 993 na odcinku Gorlice – Lipinki – etap 2 roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-2/21 Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka... roboty budowlane
8 RDWT-271-1-9/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
9 RDWJ-271-1-18/20 Roboty naprawcze rond zlokalizowanych w ciągach dróg zarządzanych... roboty budowlane
10 RDWJ-271-1-17/20 Bieżące utrzymanie i naprawy obiektów inżynierskich będących w... roboty budowlane
11 RDWJ-271-1-16/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
12 ZDW-DN-4-271-82/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 1 z 1