Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 30
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-28/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania... usługi
2 RDWNS-271-1-3/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
3 RDWK-271-1-3/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-27/19 Usunięcie szkody powstałej w wyniku wichury (lokalizacja Nowy Sącz... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-24/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
6 ZDW-DN-4-271-20/19 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975... usługi
7 RDWNS-271-1-2/19 „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – Modernizacja DW 975... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-23/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271- 22/19 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-21/19 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
11 RDWJ-271-1-7/19 Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka przy DW 768 roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-17/19 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
13 RDWJ-271-1-6/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 Klucze roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-19/19 Przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu DW... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
Strona 1 z 2