Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 16
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-10/19 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
2 RDWNS-271-1-1/19 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
3 RDWJ-271-1-2/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-11/19 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
5 RDWK-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w... usługi
6 RDWJ-271-1-1/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Jakubowice usługi
7 RDWT-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na ternie RDW Tarnów usługi
8 RDWT-271-1-1/19 Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
9 ZDW-DN-4-271-8/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
10 ZDW-DN-4-271-9/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-6/19 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
12 ZDW-DN-4-271-7/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
13 ZDW-DN-4-271-4/19 Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-2/19 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-95/18 Rozbudowa DW 964 Wola Batorska – Świniary z podziałem na części: Część 1:... roboty budowlane
Strona 1 z 2