Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 37
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-1-4/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu na rzece Dunajec... roboty budowlane
2 RDWJ-271-1-9/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-45/19 Opracowanie wielowariantowych koncepcji przebudowy skrzyżowań – z... usługi
4 ZDW-DN-4-271-43/19 Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska... usługi
5 ZDW-DN-4-271-38/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
6 ZDW-DN-4-271-41/19 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-32/19 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-36/19 Wykonanie audytów energetycznych budynków Zarządu Dróg Wojewódzkich... usługi
9 ZDW-DN-4-271-39/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
10 ZDW-DN-4-271-40/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w... usługi
11 RDWM-271-1-2/19 Remont nawierzchni DW 953 Rzozów - Gołuchowice. roboty budowlane
12 RDWJ-271-1-8/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
13 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-33/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
15 ZDW-DN-4-271-34/19 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych dostawy
Strona 1 z 3