Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

Znaleziono wyników: 65
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-83/17 Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada –... dostawy
2 ZDW-DN-4-271-88/17 Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów mostowych na drodze... usługi
3 ZDW-DN-4-271-84/17 Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K (ul. Osiecka) –... usługi
4 ZDW-DN-4-271-87/17 Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich województwa... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-85/17 „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową... usługi
6 RDWM-271-1-3/17 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 953 z podziałem... roboty budowlane
7 RDWK-271-1-10/17 Konserwacja odwodnienia dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
8 RDWJ-271-1-6/17 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez... roboty budowlane
9 RDWK-271-1-9/17 Bieżące utrzymanie trasy rowerowej na terenie RDW Kraków,z/s w... usługi
10 ZDW-DN-4-271-78/17 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III roboty budowlane
11 RDWK-271-1-8/17 Remont przepustu w m. Płaza w ciągu DW 781 odc.070 km... roboty budowlane
12 RDWM-271-1-2/17 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 953 w m. Przytkowice... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-76/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... usługi
14 ZDW-DN-4-271-74/17 Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-75/17 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie ścieżki... roboty budowlane
Strona 1 z 5