Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 21
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWJ-271-1-15/20 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie Rejonu Dróg Wojewódzkich... usługi
2 ZDW-DN-4-271-75/20 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
3 RDWT-271-1-7/20 „Dostawa ładowacza czołowego, łyżki do materiałów sypkich oraz wideł... dostawy
4 ZDW-DN-4-271-74/20 Dostawa 2 szt. samochodów dostawczych dostawy
5 ZDW-DN-4-271-73/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975 na terenie m... usługi
6 RDWJ-271-1-14/20 Roboty naprawcze chodnika w ciągu DW 791 w m. Klucze na długości 335... roboty budowlane
7 RDWJ-271-1-13/20 Naprawa tras rowerowych będących w zarządzaniu Rejonu Dróg... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-72/20 Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego ZDW ul... roboty budowlane
9 RDWNS-271-1-25/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981 roboty budowlane
10 RDWJ-271-1-12/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
11 RDWNS-271-1-24/20 Likwidacja uszkodzeń i deformacji nawierzchni DW 971 roboty budowlane
12 RDWJ-271-1-11/20 Roboty konserwacyjne i naprawcze na trasach rowerowych będących w... roboty budowlane
13 RDWJ-271-1-10/20 Naprawa obiektów inżynierskich (przepustów i konstrukcji oporowych)... roboty budowlane
14 RDWNS-271-1-23/20 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
15 RDWJ-271-1-9/20 Roboty naprawcze drogowe na DW 773 w gminie Sułoszowa po... roboty budowlane
Strona 1 z 2