Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+890 – 3+960)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

Znaleziono wyników: 154
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-96/16 „Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-98/16 Budowa chodnika lewostronnego przy DW 780 w m. Przeginia Duchowna na... usługi
3 ZDW-DN-4-271-92/16 Przebudowa mostów wraz z dojazdami w m. Krynica Zdrój: na potoku... usługi
4 ZDW-DN-4-271-94/16 Dostawa 1 szt. samochodu osobowego dostawy
5 ZDW-DN-4-271-91/16 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAŁY” usługi
6 ZDW-DN-4-271-90/16 Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-89/16 Wykonanie oznakowania przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-84/16 Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, projektów... usługi
9 ZDW-DN-4-271-82/16 „Określenie geotechnicznych warunków posadowienia czterech obiektów... usługi
10 ZDW-DN-4-271-81/16 „Rozpoznanie warunków geologicznych dla rozbudowy odcinka DW nr 975... usługi
11 ZDW-DN-4-271-88/16 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Obwodnica Miechowa” – z... usługi
12 RDWT-271-8/16 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 979 w m. Gorlice roboty budowlane
13 RDWT-271-7/16 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 975 w m. Łętowice roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-86/16 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie ścieżki... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-79/16 Budowa chodnika prawostronnego wraz z kanalizacją deszczową przy... roboty budowlane
Strona 1 z 11