Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

Znaleziono wyników: 8
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-15/17 Budowa budynku administracyjno - socjalnego, wolnostojącego z... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-10/17 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
3 ZDW-DN-4-271-9/17 Przebudowa przepustu pod DW 977 odc. 200 km 0+976 w m. Łużna roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-1/17 Przebudowa mostów wraz z dojazdami w m. Krynica Zdrój: na potoku... usługi
5 ZDW-DN-4-271-8/17 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 na odcinku Chrzanów... usługi
6 ZDW-DN-4-271-2/17 Budowa zatoki autobusowej prawostronnej w m. Zabierzów w ciągu DW nr... usługi
7 ZDW-DN-4-271-7/17 Budowa obwodnicy Koszyc w ramach nowego przebiegu DW 768 – Etap I –... usługi
8 ZDW-DN-4-271-96/16 „Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny... roboty budowlane
Strona 1 z 1