Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 34
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w... usługi
2 ZDW-DN-4-271-11/19 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-14/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
4 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
5 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
7 RDWJ-271-1-6/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 Klucze roboty budowlane
8 RDWJ-271-1-7/19 Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka przy DW 768 roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-21/19 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
10 RDWK-271-1-3/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-28/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania... usługi
12 ZDW-DN-4-271-30/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
13 ZDW-DN-4-271-35/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
14 ZDW-DN-4-271-16/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Koszyc usługi
15 ZDW-DN-4-271-37/19 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508... usługi
Strona 1 z 3