Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Zamknięcie DW 949 na odcinku Łęki - Zasole w związku z remontem mosty na rzece Soła.

kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 19
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-55/19 Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
4 ZDW-DN-4-271-65/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-67/19 Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m... usługi
6 RDWJ-271-1-10/19 Roboty naprawcze na obiektach mostowych będących w zarządzaniu... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-71/19 Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Zarządu... usługi
8 RDWJ-271-1-11/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-74/19 Wymiana czujników w stacjach meteo – z podziałem na części: Część 1... roboty budowlane
10 RDWNS-271-1-7/19 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 –... usługi
11 RDWT-271-1-9/19 Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko... usługi
12 ZDW-DN-4-271-78/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
13 ZDW-DN-4-271-76/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
14 ZDW-DN-4-271-79/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Połączenie drogowe węzła... usługi
15 RDWNS-271-1-8/19 „Awaryjne zabezpieczenie i naprawa uszkodzeń mostu w ciągu DW 969... roboty budowlane
Strona 1 z 2