Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 25
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-28/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania... usługi
2 ZDW-DN-4-271-33/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
3 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-39/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
5 ZDW-DN-4-271-43/19 Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska... usługi
6 ZDW-DN-4-271-45/19 Opracowanie wielowariantowych koncepcji przebudowy skrzyżowań – z... usługi
7 ZDW-DN-4-271-56/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka -... usługi
8 ZDW-DN-4-271-55/19 Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-59/19 Budowa obwodnicy Proszowic – Etap II – aktualizacja materiałów do... usługi
10 RDWT-271-1-7/19 „Przebudowa przepustu w m. Zagórzany DW 979 odc. 010 km 4+817” roboty budowlane
11 RDWT-271-1-8/19 „Przebudowa przepustu w m. Dominikowice DW 993 odc. 030 km 0+419” roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
13 ZDW-DN-4-271-60/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w... usługi
14 ZDW-DN-4-271-61/19 Przebudowa mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka –... usługi
15 ZDW-DN-4-271-65/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
Strona 1 z 2