Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 33
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWJ-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – nawierzchnia redukująca... roboty budowlane
2 RDWJ-271-1-3/20 Wykonanie robót naprawczych na moście w miejscowości Nowe Brzesko w... roboty budowlane
3 RDWJ-271-1-4/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
4 RDWJ-271-1-5/20 Roboty naprawcze drogowe na DW 773 w gminie Sułoszowa po... roboty budowlane
5 RDWK-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781... roboty budowlane
6 RDWK-271-1-6/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów... roboty budowlane
7 RDWM-271-1-3/20 Remont chodnika w ciągu DW 964 w m. Wiśniowa. roboty budowlane
8 RDWM-271-1-4/20 Roboty naprawcze na DW 964 w m. Wieliczka do umowy nr 26/2013/ZDW. roboty budowlane
9 RDWNS-271-1-15/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
10 RDWNS-271-1-16/20 „Odbudowa korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów” roboty budowlane
11 RDWT-271-1-1/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
12 RDWT-271-1-2/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 982 w m... roboty budowlane
13 RDWT-271-1-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
14 RDWT-271-1-4/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w... roboty budowlane
15 RDWT-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – zabezpieczenie DW 980 w... roboty budowlane
Strona 1 z 3