Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 41
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
2 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
3 RDWJ-271-1-6/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 Klucze roboty budowlane
4 RDWJ-271-1-7/19 Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka przy DW 768 roboty budowlane
5 RDWJ-271-1-8/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
6 RDWJ-271-1-9/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
7 RDWK-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w... usługi
8 RDWK-271-1-3/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
9 RDWK-271-1-4/19 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW781... roboty budowlane
10 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
11 RDWT-271-1-7/19 „Przebudowa przepustu w m. Zagórzany DW 979 odc. 010 km 4+817” roboty budowlane
12 RDWT-271-1-8/19 „Przebudowa przepustu w m. Dominikowice DW 993 odc. 030 km 0+419” roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-11/19 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-14/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
15 ZDW-DN-4-271-16/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Koszyc usługi
Strona 1 z 3