Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 29
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781... roboty budowlane
2 RDWT-271-1-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
3 ZDW-DN-4-271-49/20 Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowego dostawy
4 ZDW-DN-4-271-57/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-40/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
6 RDWJ-271-1-4/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
7 RDWT-271-1-2/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 982 w m... roboty budowlane
8 RDWK-271-1-6/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów... roboty budowlane
9 RDWT-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – zabezpieczenie DW 980 w... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-42/20 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-51/20 Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn... usługi
12 RDWJ-271-1-8/20 Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 965 w m. Bochnia porzez... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-54/20 Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 – z podziałem na... roboty budowlane
14 RDWM-271-1-3/20 Remont chodnika w ciągu DW 964 w m. Wiśniowa. roboty budowlane
15 RDWJ-271-1-7/20 Remont DW 964 w m. Świniary i Niedary roboty budowlane
Strona 1 z 2