Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 41
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-4/19 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW781... roboty budowlane
2 RDWK-271-1-2/19 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s w... usługi
3 ZDW-DN-4-271-49/19 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czułówek Etap I... roboty budowlane
4 RDWJ-271-1-7/19 Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka przy DW 768 roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-59/19 Budowa obwodnicy Proszowic – Etap II – aktualizacja materiałów do... usługi
6 ZDW-DN-4-271-21/19 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
7 ZDW-DN-4-271-53/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
8 RDWJ-271-1-6/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 Klucze roboty budowlane
9 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
10 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-32/19 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-16/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Koszyc usługi
13 ZDW-DN-4-271-57/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki –... usługi
14 ZDW-DN-4-271-56/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka -... usługi
15 ZDW-DN-4-271-39/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
Strona 1 z 3