Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 29
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-49/20 Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowego dostawy
2 RDWT-271-1-2/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 982 w m... roboty budowlane
3 RDWT-271-1-4/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-36/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-42/20 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-40/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
7 RDWJ-271-1-4/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
8 RDWT-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – zabezpieczenie DW 980 w... roboty budowlane
9 RDWM-271-1-3/20 Remont chodnika w ciągu DW 964 w m. Wiśniowa. roboty budowlane
10 RDWK-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 781... roboty budowlane
11 RDWNS-271-1-16/20 „Odbudowa korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów” roboty budowlane
12 RDWK-271-1-6/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-54/20 Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 – z podziałem na... roboty budowlane
14 RDWM-271-1-4/20 Roboty naprawcze na DW 964 w m. Wieliczka do umowy nr 26/2013/ZDW. roboty budowlane
15 RDWJ-271-1-5/20 Roboty naprawcze drogowe na DW 773 w gminie Sułoszowa po... roboty budowlane
Strona 1 z 2