Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 41
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-11/19 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
2 RDWJ-271-1-4/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965... roboty budowlane
3 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
5 RDWJ-271-1-6/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 Klucze roboty budowlane
6 RDWJ-271-1-7/19 Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka przy DW 768 roboty budowlane
7 RDWK-271-1-3/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
8 RDWK-271-1-4/19 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW781... roboty budowlane
9 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
10 RDWJ-271-1-8/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-32/19 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-41/19 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
13 RDWJ-271-1-9/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-47/19 Remont dachu budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-46/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
Strona 1 z 3