Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-88/21 Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części dostawy
2 ZDW-DN-4-271-89/21 Dostawa sprzętu komputerowego – z podziałem na części dostawy
3 ZDW-DN-4-271-86/21 Remont nawierzchni DW 780 w m. Żarki roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-91/21 Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-81/21 Przebudowa / rozbudowa skrzyżowania DW 780 z DP 1907K (ul. B... usługi
Strona 1 z 1