Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 29
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-9/20 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
2 RDWJ-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – nawierzchnia redukująca... roboty budowlane
3 RDWJ-271-1-3/20 Wykonanie robót naprawczych na moście w miejscowości Nowe Brzesko w... roboty budowlane
4 RDWNS-271-1-2/20 „Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części” roboty budowlane
5 RDWM-271-1-1/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 946 Kuków... roboty budowlane
6 RDWT-271-1-2/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 982 w m... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-29/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 781... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-32/20 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
9 RDWK-271-1-3/20 1.” Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW 949... roboty budowlane
10 RDWNS-271-1-3/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
11 RDWNS-271-1-4/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
12 RDWNS-271-1-5/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
13 RDWNS-271-1-8/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
14 RDWNS-271-1-9/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
15 RDWNS-271-1-10/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
Strona 1 z 2