Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 33
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-1-1/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
2 RDWT-271-1-3/20 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie Rejonu Dróg... usługi
3 RDWNS-271-1-15/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
4 ZDW-DN-4-271-51/20 Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn... usługi
5 ZDW-DN-4-271-58/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Tylmanowa polegająca na... usługi
6 ZDW-DN-4-271-61/20 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z... usługi
7 ZDW-DN-4-271-64/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie osuwisk w... usługi
8 RDWM-271-1-6/20 Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (odcinki drogi krajowej nr 7... usługi
9 RDWT-271-1-2/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 982 w m... roboty budowlane
10 RDWT-271-1-4/20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika w... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-42/20 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
12 RDWJ-271-1-4/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m... roboty budowlane
13 RDWT-271-1-5/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – zabezpieczenie DW 980 w... roboty budowlane
14 RDWNS-271-1-16/20 „Odbudowa korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów” roboty budowlane
15 RDWK-271-1-6/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów... roboty budowlane
Strona 1 z 3