Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 34
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWJ-271-1-8/19 Realizacja projektów, „BO! Małopolska” edycja II – poprawa... roboty budowlane
17 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
18 ZDW-DN-4-271-33/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
19 RDWK-271-1-4/19 1. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich- Modernizacja DW781... roboty budowlane
20 ZDW-DN-4-271-37/19 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508... usługi
21 ZDW-DN-4-271-16/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Koszyc usługi
22 ZDW-DN-4-271-35/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
23 ZDW-DN-4-271-30/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
24 ZDW-DN-4-271-28/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania... usługi
25 RDWK-271-1-3/19 „Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW... roboty budowlane
26 ZDW-DN-4-271-21/19 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
27 RDWJ-271-1-7/19 Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka przy DW 768 roboty budowlane
28 RDWJ-271-1-6/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 Klucze roboty budowlane
29 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
30 RDWJ-271-1-5/19 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja odcinków DW... roboty budowlane
Strona 2 z 3