Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 25
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDWT-271-1-7/19 „Przebudowa przepustu w m. Zagórzany DW 979 odc. 010 km 4+817” roboty budowlane
17 ZDW-DN-4-271-59/19 Budowa obwodnicy Proszowic – Etap II – aktualizacja materiałów do... usługi
18 ZDW-DN-4-271-55/19 Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica roboty budowlane
19 ZDW-DN-4-271-56/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka -... usługi
20 ZDW-DN-4-271-45/19 Opracowanie wielowariantowych koncepcji przebudowy skrzyżowań – z... usługi
21 ZDW-DN-4-271-43/19 Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska... usługi
22 ZDW-DN-4-271-39/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka –... usługi
23 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
24 ZDW-DN-4-271-33/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
25 ZDW-DN-4-271-28/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania... usługi
Strona 2 z 2