Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
02.09.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Kraków DW 933 - do umowy nr 181/2007/ZDW z dn.14.11.2007 r. Wiadukt w m. Chrzanów-Kroczymiech w ciągu DW 933 odc.200 km 2+915-zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych” „–
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-5/19
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert: