Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
14.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 – odcinek drogi krajowej nr 47 pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej w m. Rabka-Zdrój
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-1-7/19
Wadium:
Wadium nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
22.10.2019 r. o godz. 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
NUMER UMOWY: 25/2019/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 25 października 2019 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2019/2020 – odcinek drogi krajowej nr 47 pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej w m. Rabka-Zdrój”
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70
WYKONAWCA: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Rol” Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.