Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
15.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – zabezpieczenie DW 980 w Rzepienniku Strzyżewskim.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-1-5/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
30.07.2020 r., godz: 9:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Umowa:
Numer umowy : 135/2020/ZDW
Data zawarcia umowy : 07.08.2020 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – zabezpieczenie DW 980 w Rzepienniku Strzyżewskim.”

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA :REMOST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy, ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica,

Oryginały umowy znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków