Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.07.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych-rekonstrukcja mostu w ciągu DW 780 w m.Chełmek
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-6/20
Wadium:
20 000,00 -dwadzieścia tysięcy złotych 00/100
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
10.08.2020.
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Zamawiający; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie-Ul.Głowackiego 56.30-085 Kraków
Wykonawca : Primost Południe Spółka z o.o. ul.Odkrywkowa 71,42-504 Będzin
Przedmiot umowy :Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych-rekonstrukcja mostu w ciągu DW 780 w m.Chełmek
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW Kraków-Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1A ,32-080 Zabierzów Nr umowy ; 154/2020/ZDW z dn; 09.09.2020.