Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji:
30.12.2020
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE TRAS ROWEROWYCH NA TERENIE RDW W KRAKOWIE Z/S W ZABIEWRZOWIE – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA Zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie tras rowerowych i Miejsc Obsługi Rowerzystów Zadanie nr 2 - Wynajem i pełna obsługa przenośnych toalet sanitarnych
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-1-11/20
Wadium:
Nie dotyczy
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
27.01.2021.godz09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
ZADANIE NR 1
Umowa nr : 2/2021/RDWK z dnia 24.02.2021
Przedmiot umowy : Bieżace utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez RDW w Krakowie z podziałem na zadania-Zadanie nr 1Bieżace utrzymanie tras rowerowych i miejsc obsługi rowerzystów.
Zamawiający : ZDW -Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ul,Spokojna 1 A
Wykonawca; BECOOL Sp z o. Ul.Tysiąclecia 10 48-200 Prudnik
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Zamawiającego.

ZADANIE NR 2
Umowa nr : 3/2021/RDWK z dnia: 24.02.2021.
Przedmiot umowy: Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez RDW Kraków z/s w Zabierzowie ul.Spokojna 1 A
Wykonawca : m.Toilet Sp z o.o. ul.Toruńska 31 03-226 Warszawa.
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie Zamawiającego.