Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
13.04.2022
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
tryb podstawowy – wariant 1
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-4-271-36/22
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
28.04.2022 r. godz. 10:00.


środki komunikacji elektronicznej:
1) system miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0ecc119-3edb-4a0a-9658-de7d780b05da
(składanie ofert i dokumentów załączanych do ofert)
2) poczta e-mail:
postepowanie36.22@zdw.krakow.pl
(pozostała korespondencja)
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
Część 1
Data zawarcia umowy: 14.06.2022r.
Numer umowy: 177/2022/ZDW Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o. ul. Łódzka 247D, 25-655 Kielce

Przedmiot umowy: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 – RDW Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 2
Data zawarcia umowy: 07.06.2022r.
Numer umowy: 168/2022/ZDW Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: GRUPA BRAVO Sp. z o.o. ul. Isep 9, 31-588 Kraków

Przedmiot umowy: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 2 – RDW Jakubowice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 3
Data zawarcia umowy: 07.06.2022r.
Numer umowy: 169/2022/ZDW Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROGPOL Sp. z o.o. ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj

Przedmiot umowy: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 3 – RDW Myślenice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

Część 4
Data zawarcia umowy: 07.06.2022r.
Numer umowy: 170/2022/ZDW Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROGPOL Sp. z o.o. ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj

Przedmiot umowy: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 4 – RDW Nowy Sącz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych


Część 5
Data zawarcia umowy: 07.06.2022r.
Numer umowy: 167/2022/ZDW Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: GRUPA BRAVO Sp. z o.o. ul. Isep 9, 31-588 Kraków

Przedmiot umowy: Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 5 – RDW Tarnów

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych