Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Data publikacji:
09.10.2019
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
32-123 Proszowice
tel/fax (012) 386-38-30
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m. Rodaki z podziałem na części
Numer postępowania / zamówienia:
RDWJ-271-1-11/19
Wadium:
nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
24.10.2019r godz 09:30
Zestawienie złożonych w postępowaniu wniosków / ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy 22.11.2019r
Numer umowy : 183/2019/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa ZAMET z siedzibą w Kąpiele Wielkie 138, 32-340 Wolbrom
Przedmiot umowy: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m. Rodaki z podziałem na części - Część 1 - Modernizacja DW 791 w miejscowości Rodaki km 10/0+000 - 10/ 0+600 dł. 600 mb
Oryginał umowy znajduje się w ZDW Kraków
Pełna treść umów do wglądu w ZDW Kraków

Data zawarcia umowy 22.11.2019r
Numer umowy : 184/2019/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
WYKONAWCA : Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa ZAMET z siedzibą w Kąpiele Wielkie 138, 32-340 Wolbrom
Przedmiot umowy: Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m. Rodaki z podziałem na części - Część 2 - Modernizacja DW 791
w miejscowości Rodaki km 10/0+600 - 30/0+100 dł. 1280 mb
Oryginał umowy znajduje się w ZDW Kraków
Pełna treść umów do wglądu w ZDW Kraków