Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-1-11/18 „Rewitalizacja nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich – DW 981... roboty budowlane
2 RDWNS-271-1-10/18 „Remont nawierzchni DW 969 w m. Kłodne stanowiący fragment... roboty budowlane
Strona 1 z 1