Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 8
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-1-22/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981 roboty budowlane
2 RDWNS-271-1-21/20 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981. roboty budowlane
3 RDWNS-271-1-20/20 Nazwa zamówienia przed zmianą: Likwidacja uszkodzeń i deformacji... roboty budowlane
4 RDWNS-271-1-19/20 Umocnienie przeciwskarpy rowu odwadniającego w/c DW 981, w m. Berest. roboty budowlane
5 RDWNS-271-1-18/20 Uzupełnienie i umocnienie korpusu drogowego DW 958 w m. Bielanka. roboty budowlane
6 RDWNS-271-1-17/20 Roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu dróg... roboty budowlane
7 RDWNS-271-1-16/20 „Odbudowa korpusu drogowego w ciągu DW 971 w m. Żegiestów” roboty budowlane
8 RDWNS-271-1-15/20 „Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon... usługi
Strona 1 z 1