Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 10
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWNS-271-1-2/20 „Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części” roboty budowlane
2 RDWNS-271-1-3/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
3 RDWNS-271-1-4/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
4 RDWNS-271-1-5/20 Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich z podziałem na części... roboty budowlane
5 RDWNS-271-1-6/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
6 RDWNS-271-1-7/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
7 RDWNS-271-1-8/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
8 RDWNS-271-1-9/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
9 RDWNS-271-1-10/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
10 RDWNS-271-1-11/20 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
Strona 1 z 1