Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 8
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-1-13/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977 w m... roboty budowlane
2 RDWT-271-1-12/18 „Montaż ekranów akustycznych w ciągu DW nr 975 w m. Dębina Zakrzowska” roboty budowlane
3 RDWT-271-1-11/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich – DW 977... roboty budowlane
4 RDWT-271-1-9/18 Obsługa przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi wojewódzkiej... usługi
5 RDWT-271-1-8/18 Montaż ekranów akustycznych w ciągu DW nr 975 w m. Dębina Zakrzowska roboty budowlane
6 RDWT-271-1-5/18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika:... roboty budowlane
7 RDWT-271-1-4/18 Wynajem i serwis przenośnych toalet przy ścieżkach rowerowych... usługi
8 RDWT-271-1-1/18 Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW Tarnów usługi
Strona 1 z 1