Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 2
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-1-9/19 Obsługa przeprawy promowej na rzece Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 Busko... usługi
2 RDWT-271-1-6/19 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 980 polegająca na budowie chodnika... roboty budowlane
Strona 1 z 1