Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 18
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-20/18 1. Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania... usługi
2 RDWK-271-1-19/ 2018 1. Bieżące utrzymanie tras rowerowych na terenie RDW w Krakowie z/s... usługi
3 RDWK-271-1-18/18 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 wraz z drogą... roboty budowlane
4 RDWK-271-1-17/18 Remont Wiślanej Trasy Rowerowej w m.Oświęcim. roboty budowlane
5 RDWK-271-1-16/18 „Remont nawierzchni Wiślanej Trasy Rowerowej w m .Oświęcim roboty budowlane
6 RDWK-271-1-15/18 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej... usługi
7 RDWK-271-1-14/2018 „Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
8 RDWK-271-1-13/2018 „Realizacja projektów ”BO Małopolska” edycja II – Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
9 RDWK-271-1-11/18 JEDNOKROTNE KOSZENIE TRAW I SAMOSIEWÓW W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKICH... usługi
10 RDWK-271-1-12/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – -Odwodnienie DW 780... roboty budowlane
11 RDWK-271-1-10/18 Remont nawierzchni DW.780 w m.Wygiełzów. roboty budowlane
12 RDWK-271-1-8/18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego... roboty budowlane
13 Rdwk-271-1-7/18 „ Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa chodnika w... roboty budowlane
14 RDWK-271-1-3/18 1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego... roboty budowlane
15 RDWK-271-1-5/2018 Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa chodnika w... roboty budowlane
Strona 1 z 2