Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Przypominamy, że termin składania wniosków na zadania realizowane
w trybie inicjatyw samorządowych w 2020 roku upływa z dniem 31 grudnia 2019 r.

Znaleziono wyników: 11
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-86/19 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z ul. Kościelną w... usługi
2 ZDW-DN-4-271-84/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica –... usługi
3 ZDW-DN-4-271-82/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA SKAWINY – ETAP II... usługi
4 ZDW-DN-4-271-79/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Połączenie drogowe węzła... usługi
5 ZDW-DN-4-271-76/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
6 ZDW-DN-4-271-78/19 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-71/19 Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Zarządu... usługi
8 ZDW-DN-4-271-67/19 Rozbudowa mostu w ciągu DW 781 odc. 140 km 1+036 na rz. Wiśle w m... usługi
9 ZDW-DN-4-271-65/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
11 ZDW-DN-4-271-55/19 Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica roboty budowlane
Strona 1 z 1