Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 11
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-37/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 968 w m... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-35/20 Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 781 w m. Chrzanów ul... usługi
3 ZDW-DN-4-271-30/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień... usługi
4 ZDW-DN-4-271-32/20 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-31/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „OBWODNICA TUCHOWA w ciągu DW... usługi
6 ZDW-DN-4-271-29/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – modernizacja DW 781... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-28/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami... usługi
8 ZDW-DN-4-271-27/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece... usługi
9 ZDW-DN-4-271-22/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 – Etap II –... usługi
10 ZDW-DN-4-271-15/20 Przebudowa mostu w m. Sułkowice na potoku Harbutówka w ciągu DW 956... usługi
11 ZDW-DN-4-271-9/20 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
Strona 1 z 1