Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 29
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-52/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-58/19 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy... usługi
3 ZDW-DN-4-271-57/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 957 Krowiarki –... usługi
4 ZDW-DN-4-271-59/19 Budowa obwodnicy Proszowic – Etap II – aktualizacja materiałów do... usługi
5 ZDW-DN-4-271-49/19 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Czułówek Etap I... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-55/19 Remont korpusu drogowego DW 968 w m. Kamienica roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-53/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-46/19 Remont ogrodzenia ZDW w Krakowie ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-56/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 958 Chabówka -... usługi
10 ZDW-DN-4-271-50/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „System ochrony... usługi
11 ZDW-DN-4-271-47/19 Remont dachu budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-45/19 Opracowanie wielowariantowych koncepcji przebudowy skrzyżowań – z... usługi
13 ZDW-DN-4-271-43/19 Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska... usługi
14 ZDW-DN-4-271-38/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
15 ZDW-DN-4-271-41/19 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
Strona 1 z 2