Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 10
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-19/19 Przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu DW... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-18/19 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-14/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
4 ZDW-DN-4-271-13/19 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 965 odc. 210 od km 5+915... usługi
5 ZDW-DN-4-271-15/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 965 Zielona –... usługi
6 ZDW-DN-4-271-10/19 Dostawa papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-11/19 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-8/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
9 ZDW-DN-4-271-6/19 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
10 ZDW-DN-4-271-7/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
Strona 1 z 1