Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 18
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-57/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-53/20 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zabezpieczenia... usługi
3 ZDW-DN-4-271-56/20 Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW nr 977 odc. 020 km 0+870... usługi
4 ZDW-DN-4-271-52/20 Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 781 z elementami... usługi
5 ZDW-DN-4-271-54/20 Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 – z podziałem na... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-49/20 Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowego dostawy
7 ZDW-DN-4-271-51/20 Nadzór inwestorski nad robotami branżowymi dla inwestycji pn... usługi
8 ZDW-DN-4-271-46/20 Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 odc. 060 km 0+140... usługi
9 ZDW-DN-4-271-47/20 Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Zabezpieczenie... usługi
10 ZDW-DN-4-271-50/20 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 966 Muchówka –... usługi
11 ZDW-DN-4-271-40/20 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-44/20 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych – z podziałem na części usługi
13 ZDW-DN-4-271-42/20 Montaż barier drogowych stalowych wraz z demontażem istniejących... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-41/20 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-36/20 Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg... roboty budowlane
Strona 1 z 2