Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 21
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-33/19 Uzyskanie pozwoleń w zakresie usług wodnych tj. wprowadzania wód... usługi
2 ZDW-DN-4-271-34/19 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych dostawy
3 ZDW-DN-4-271-37/19 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 130 km 0+508... usługi
4 ZDW-DN-4-271-16/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Obwodnica Koszyc usługi
5 ZDW-DN-4-271-35/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 969 Nowy Targ –... usługi
6 ZDW-DN-4-271-31/19 Modernizacja dróg wojewódzkich – DW 971 w m. Żegiestów roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-30/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
8 ZDW-DN-4-271-28/19 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania... usługi
9 ZDW-DN-4-271-27/19 Usunięcie szkody powstałej w wyniku wichury (lokalizacja Nowy Sącz... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-24/19 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 968 Lubień –... usługi
11 ZDW-DN-4-271-20/19 Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 975... usługi
12 ZDW-DN-4-271-23/19 Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271- 22/19 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-21/19 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
15 ZDW-DN-4-271-17/19 Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg... usługi
Strona 1 z 2