Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 22
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271- 94/18 Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad... usługi
2 ZDW-DN-4-271-92/18 Remont sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Województwa... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-93/18 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim –... usługi
4 ZDW-DN-4-271-91/18 Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-90/18 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
6 ZDW-DN-4-271-85/18 Pełnienie w dni wolne od pracy dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg... usługi
7 ZDW-DN-4-271-82/18 Remont pomieszczeń w budynku nr 2 ZDW Kraków ul. Głowackiego 56 roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-83/18 Rewitalizacja nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich - DW 971... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-76/18 Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 040 km 0+506 na potoku bez... usługi
10 ZDW-DN-4-271-78/18 Budowa mostu objazdowego na rzece Czarna Orawa w ciągu DW 957 w m... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-80/18 Remont miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową na terenie przy... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-61/18 Przebudowa mostów w ciągu DW 968 – opracowanie projektów... usługi
13 ZDW-DN-4-271-41/18 Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa –... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-35/18 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą gminną nr... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-36/18 Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich: Zadanie 1... roboty budowlane
Strona 1 z 2