Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 10
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-86/21 Remont nawierzchni DW 780 w m. Żarki roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-72/21 Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-79/21 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Stabilizacja osuwiska celem... usługi
4 ZDW-DN-4-271-76/21 Naprawa uszkodzeń i zabezpieczenie odcinków DW 971 w m. Żegiestów i... usługi
5 ZDW-DN-4-271-77/21 Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich – z podziałem na części roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-75/21 Naprawa umocnień skarp i rowów oraz nawierzchni DW 981 – zamówienie... roboty budowlane
7 ZDW-DN-4-271-73/21 Dostawa zamiatarki chodnikowej z wyposażeniem dodatkowym dostawy
8 ZDW-DN-4-271-71/21 Modernizacja chodnika przy DW 781 (ul. Batorego) w m. Andrychów roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-68/21 Remont nawierzchni DW 960 na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-57/21 Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773 w m. Sułoszowa roboty budowlane
Strona 1 z 1