Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 11
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-11/21 Modernizacja odcinków DW 993 na odcinku Gorlice – Lipinki – etap 2 roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-14/21 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-20/21 Oznakowanie poziome odcinków dróg wojewódzkich na terenie... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-22/21 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-24/21 Termomodernizacja budynku siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-3/21 Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-5/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-6/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-7/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-8/21 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-82/20 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
Strona 1 z 1