Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 17
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-57/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-62/18 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-60/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania p.n. Budowa nowego... usługi
4 ZDW-DN-4-271-53/18 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-55/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-52/18 Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji Operatora... usługi
7 ZDW-DN-4-271-48/18 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
8 ZDW-DN-4-271-43/18 Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów: Zadanie 1 – zaprojektowanie i... roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-40/18 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa: Zadanie 2A... roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-32/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Brzeszcz wraz z... usługi
11 ZDW-DN-4-271-30/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-17/18 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-6/18 Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na... usługi
14 ZDW-DN-4-271- 9/18 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa: Zadanie 2A... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-4/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK nr 87 w... usługi
Strona 1 z 2