Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

DW 965 w m. Laskowa nieprzejezdna w dniach 14 - 22 grudnia 2017 w związku z rozpoczęciem prac związanych ze stabilizacją osuwiska

Znaleziono wyników: 36
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-89/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
2 ZDW-DN-4-271-86/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna... roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-82/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-80/17 Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-81/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
6 ZDW-DN-4-271-77/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
7 ZDW-DN-4-271-79/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 1: Szczawa – Kamienica –... roboty budowlane
8 ZDW-DN-4-271-63/17 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami. roboty budowlane
9 ZDW-DN-4-271-70/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
10 ZDW-DN-4-271-72/17 Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa, zadanie 2... roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-69/17 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie... roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-65/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
13 ZDW-DN-4-271-66/17 OBWODNICA SKAWINY – ETAP II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 –... roboty budowlane
14 ZDW-DN-4-271-68/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 2: Mszana Dolna –... roboty budowlane
15 ZDW-DN-4-271-59/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem... dostawy
Strona 1 z 3