Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-48/21 Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
2 ZDW-DN-4-271-47/21 Studium korytarzowe układu tras rowerowych uzupełniających... usługi
3 ZDW-DN-4-271-12/21 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna – etap 2 roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-91/20 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-90/20 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ Zadanie 1 roboty budowlane
Strona 1 z 1