Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 13
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-77/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Liszek w ciągu DW... usługi
2 ZDW-DN-4-271-78/20 Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94... usługi
3 ZDW-DN-4-271-79/20 Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 – opracowanie... usługi
4 ZDW-DN-4-271-80/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Łącka w ciągu DW... usługi
5 ZDW-DN-4-271-84/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
6 ZDW-DN-4-271-85/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
7 ZDW-DN-4-271-87/20 Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu... usługi
8 ZDW-DN-4-271-88/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania... usługi
9 ZDW-DN-4-271-89/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu... usługi
10 ZDW-DN-4-271-90/20 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ Zadanie 1 roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-91/20 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-92/20 Rozbudowa / przebudowa DW 973 na terenie gminy Gręboszów –... usługi
13 ZDW-DN-4-271-95/20 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 roboty budowlane
Strona 1 z 1