Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 12
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-19/22 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964... roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-46/22 Budowa nowego przebiegu DW 774 (od skrzyżowania ul. Kmity z ul... usługi
3 ZDW-DN-4-271-22/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
4 ZDW-DN-4-271-11/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
5 ZDW-DN-3-271-47/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
6 ZDW-DN-3-271-35/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
7 ZDW-DN-4-271-29/22 Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy... usługi
8 ZDW-DN-4-271-30/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
9 ZDW-DN-4-271-8/22 Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich roboty budowlane
10 ZDW-DN-4-271-7/22 Obwodnica Szczurowej roboty budowlane
11 ZDW-DN-4-271-6/22 Rozbudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice roboty budowlane
12 ZDW-DN-4-271-83/21 Obwodnica Wolbromia – etap III roboty budowlane
Strona 1 z 1