Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż od dnia 20 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają zasady dostępu do serwera ftp, gdzie zamieszczane / udostępniane są przez Zamawiającego materiały przetargowe stanowiące opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na gruncie poszczególnych postępowań w sprawie zamówień publicznych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Niniejsze dokonywane jest ze względów bezpieczeństwa – w szczególności celem zapobieżenia niekontrolowanemu i nieograniczonemu pobieraniu / zbieraniu informacji zawartych / zamieszczanych na serwerze przez oprogramowania skanujące wyszukiwarek internetowych.

Uzyskanie dostępu do serwera ftp będzie wymagało uprzedniego podania każdorazowo loginu i hasła (jednolitego i jednakowego dla wszystkich postępowań przetargowych).

Linki (adresy) dostępowe do serwera ftp (zamieszczonych tam materiałów stanowiących OPZ) pozostają bez zmian – zgodnie z informacjami udostępnianymi w treści SIWZ i na stronach poszczególnych postępowań przetargowych. Po kliknięciu w dany link pojawi się komunikat o konieczności wpisania loginu i hasła -
należy każdorazowo podawać wówczas następujące dane:
login: przetargi@zdw.krakow.pl
hasło: tR@t5VlyAqU
Po wpisaniu przedmiotowych danych udzielony będzie dostęp do serwera ftp (materiałów tam zamieszczonych).
Dostęp do serwera ftp jest możliwy tylko za pomocą przeglądarki Firefox lub za pomocą dowolnej aplikacji służącej do połączenia ftp.
Nazwa hosta (w przypadku połączenia za pomocą aplikacji): zdw.krakow.pl.

Zaznacza się, iż zmiana trybu dostępu do serwera ftp (zgodnie z powyższym) dotyczy wszystkich postępowań zamówieniowych zamieszczonych na stronie www.zdw.krakow.pl – zarówno postępowań już ukończonych, postępowań będących w toku, jak i postępowań przyszłych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Znaleziono wyników: 13
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DN-4-271-95/20 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 roboty budowlane
2 ZDW-DN-4-271-91/20 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz roboty budowlane
3 ZDW-DN-4-271-92/20 Rozbudowa / przebudowa DW 973 na terenie gminy Gręboszów –... usługi
4 ZDW-DN-4-271-90/20 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ Zadanie 1 roboty budowlane
5 ZDW-DN-4-271-88/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania... usługi
6 ZDW-DN-4-271-84/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
7 ZDW-DN-4-271-85/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
8 ZDW-DN-4-271-87/20 Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu... usługi
9 ZDW-DN-4-271-77/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Liszek w ciągu DW... usługi
10 ZDW-DN-4-271-89/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu... usługi
11 ZDW-DN-4-271-78/20 Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94... usługi
12 ZDW-DN-4-271-79/20 Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 – opracowanie... usługi
13 ZDW-DN-4-271-80/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Łącka w ciągu DW... usługi
Strona 1 z 1