Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

DW 965 w m. Laskowa nieprzejezdna w dniach 14 - 22 grudnia 2017 w związku z rozpoczęciem prac związanych ze stabilizacją osuwiska

Znaleziono wyników: 14
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW-DU-3-221/4/2017 „Najem pomieszczeń magazynowych w budynku nr 4 przy ul. Głowackiego... usługi
2 ZDW-DU-3-221/3/2017 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
3 RDWJ-271/2-12/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
4 RDWK-271-1-7/17 sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
5 RDWK-271-1-7/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
6 ZDW-DU3-221/2/2017 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
7 RDWT-271-2-13/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na części. dostawy
8 RDWNS-271-3-1/17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... dostawy
9 RDWK-271-1-5/2017 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
10 RDWK-271-1-4/17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
11 ZDW-DU3-221/1/2017 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
12 RDWK-271-1-3/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
13 RDWK-271-1-2/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
14 RDWK-271-1-1-17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
Strona 1 z 1