Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)

Znaleziono wyników: 5
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-4/17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
2 ZDW-DU3-221/1/2017 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
3 RDWK-271-1-3/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
4 RDWK-271-1-2/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
5 RDWK-271-1-1-17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
Strona 1 z 1