Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

Zamknięcie odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Kąclowa (odc. 100 km 3+720 – 4+200)

(Kliknij aby zobaczyć utrudnienia)


Uwaga: Tymczasowe zakazy poruszania się po odcinkach wałów przeciwpowodziowych będących w ciągach tras rowerowych

(Kliknij aby zobaczyć szczegóły)

Znaleziono wyników: 13
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-25/17 „Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami w ciągu DW 975... roboty budowlane
2 RDWJ-271/2-12/17 Sprzedaż sprzętu do zimowego utrzymania dróg dostawy
3 RDWK-271-1-7/17 sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
4 RDWK-271-1-7/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
5 ZDW-DU3-221/2/2017 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
6 RDWT-271-2-13/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na części. dostawy
7 RDWNS-271-3-1/17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew, z podziałem na 2... dostawy
8 RDWK-271-1-5/2017 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
9 RDWK-271-1-4/17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
10 ZDW-DU3-221/1/2017 Dzierżawa parkingu „Krowiarki” o powierzchni 0,3 ha w m. Zubrzyca... usługi
11 RDWK-271-1-3/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
12 RDWK-271-1-2/17 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach... dostawy
13 RDWK-271-1-1-17 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
Strona 1 z 1