Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 4
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWJ-271/2-4/19 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach wojewódzkich dostawy
2 ZDW/DU-3-221/2/2019 Dzierżawa miejsc parkingowych w ciągu ul. Regis tj. drogi... usługi
3 ZDW/DU-3-221/1/2019 „Najem lokali, powierzchni użytkowych i terenu przy ul. Głowackiego... usługi
4 RDWK-271-1-1/19 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
Strona 1 z 1