Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 5
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-1/20 1. Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
2 RDWNS-271-3-2/20 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... usługi
3 ZDW-DU-3-271-ZMW/44/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
4 ZDW-DU-3-271-ZMW/42/2019 „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku,... usługi
5 ZDW-DU-3-271-ZMW/41/2019 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
Strona 1 z 1