Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 7
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWK-271-1-9/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
2 RDWK-271-1-6/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
3 ZDW-DU-3-221/2/2018 „Najem pomieszczeń w budynku nr 5 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie... usługi
4 ZDW-DU-3-221/1/2018 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
5 ZDW-DU-3-271-ZMW/5/2018 „Utrzymanie czystości budynku przy ul. Głowackiego 34a w Nowym Sączu... usługi
6 RDWT-271-2-5/18 "Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew" dostawy
7 ZDW-DU-3-271-ZMW/1/2018 „Opinia biegłego do spraw budowlanych co do prawidłowej kwalifikacji... usługi
Strona 1 z 1