Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A
Znaleziono wyników: 2
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 ZDW/DU-3-221/2/2019 Dzierżawa miejsc parkingowych w ciągu ul. Regis tj. drogi... usługi
2 ZDW/DU-3-221/1/2019 „Najem lokali, powierzchni użytkowych i terenu przy ul. Głowackiego... usługi
Strona 1 z 1