Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
21.03.2018
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
wynajem
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 - lokal użytkowy pokój ozn. 8 – pow. 17,3 m2, Zadanie 2 - lokal użytkowy pokoje ozn. 15, 16 – pow. 34,6 m2, Zadanie 3 - lokal użytkowy pokój ozn. 4 – pow. 17,3 m2, Zadanie 4 - lokal użytkowy pokój ozn. 5 – pow. 12,5 m2, Zadanie 5 - lokal użytkowy pokój ozn. 6 – pow. 12,5 m2, Zadanie 6 - lokal użytkowy pokoje ozn. 9,10,11,12 – pow. łącznie 83,50 m2
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-221/1/2018
Wadium:
-
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
Termin składania ofert upływa w dniu 30-03-2018. godz. 12:00;
Rozstrzygnięcie postępowania: