Data publikacji:
15.04.2019
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot ogłoszenia:
„Najem lokali, powierzchni użytkowych i terenu przy ul. Głowackiego 34A w Nowym Sączu”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW/DU-3-221/1/2019
Wadium:
-
Ogłoszenie:
  • ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • materiały przetargowe
  • inewntaryzacja - załacznik nr 1 a,b,c,d
  • inwentaryzacja - załacznik nr 1 e
  • wzór oferty - załącznik nr 2
  • oświadczenie oferenta - złącznik nr 3
  • projekt umowy - załacznik nr 4
  • deklaracja zawarcia umowy ubezpieczenia - złącznik nr 5
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ):
25-04-2019r. do godz. 12:00;
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • protokół z przetargu
M. Trela