Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
31.03.2021
Typ zamówienia:
przetargi ofertowe
Rodzaj procedury:
sprzedaż
Rodzaj zamówienia:
usługi
Jednostka organizacyjna ZDW:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot ogłoszenia:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz z podziałem na zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-3-1/21
Wadium:
nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
14.04.2021 r. do godz. 09:50
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Umowa:
NUMER UMOWY: 01/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 19 kwietnia 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz z podziałem na zadania”
- Zadanie nr 1 - drewno liściaste miękkie w ilości łącznie 19,41 m3, drewno liściaste twarde w ilości łącznie 7,16 m3 i drewno opałowe iglaste miękkie w ilości łącznie 2,90 m3 – odbiór drewna z placu składowego w Lasku nr 52a k/Nowego Targu
Strony umowy:
KUPUJĄCY: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Rol” Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec
SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.

NUMER UMOWY: 02/2021/RDWNS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 19 kwietnia 2021 r.
PRZEDMIOT UMOWY: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nowy Sącz z podziałem na zadania”
- Zadanie nr 2 - drewno liściaste miękkie w ilości łącznie 37,97 m3, drewno liściaste twarde w ilości łącznie 44,87 m3 i drewno opałowe iglaste miękkie w ilości łącznie 16,57 m3 – odbiór drewna z placu składowego w Starym Sączu, ul. Źródlana 24.
Strony umowy:
KUPUJĄCY: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Rol” Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec
SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70

Oryginały w/w umów znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść w/w umów do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.