Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA - Droga wojewódzka nr 968 na odcinku  060 km 10+200 (m. Lubomierz)  - odc. 070 km 3+200 most (m. Kamienica) przywrócona przejezdność dla pojazdów do 15 ton. 

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 10
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
1 RDWT-271-2-40/18 Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew. dostawy
2 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2018 „Utrzymanie czystości i porządku, czynności administracyjne na... usługi
3 ZDW-DU-3-221/6/2018 „Najem lokali i powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
4 ZDW-DU-3-221/5/2018 "Najem lokali i powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
5 ZDW-DU-3-221/4/2018 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
6 ZDW-DU-3-221/3/2018 „Najem lokali i powierzchni użytkowych przy ul. Głowackiego 34A w... usługi
7 ZDW-DU-3-221/2/2018 „Najem pomieszczeń w budynku nr 5 przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie... usługi
8 ZDW-DU-3-221/1/2018 „Wynajem lokali użytkowych Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70 : Zadanie 1 -... usługi
9 ZDW-DU-3-271-ZMW/5/2018 „Utrzymanie czystości budynku przy ul. Głowackiego 34a w Nowym Sączu... usługi
10 ZDW-DU-3-271-ZMW/1/2018 „Opinia biegłego do spraw budowlanych co do prawidłowej kwalifikacji... usługi
Strona 1 z 1